Welkom op de website van TJ Management!

TJ Management is opgericht door de heer ing Tarachand Jagesar te Amsterdam Zuidoost, Noord Holland.

U treft op de volgende pagina’s algemene informatie over het kantoor TJ Management, WIE we zijn, WAT we doen, HOE we werken, WAT we kosten en onze diensten aan.

Voor verdere informatie en concrete vragen treft u op de pagina ‘Contact’ alle gegevens van TJ Management aan of stelt u via ‘Contact‘ uw vraag per email

Over TJ Management

  • Wie zijn wij
  • Wat doen wij
  • Hoe werken wij
  • Prijsafspraken

De heer ing Tarachand Jagesar is afgestudeerd in 1995 aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij heeft een tweetal studies gedaan, namelijk Technisch Computerkunde en Management & Organisatie.

Met de bovengenoemde afgeronde studies in het jaar 1995 waren banen voor het oprapen op het gebied van ICT. Ik ben jaren lang in loondienst bij detacheringsbedrijven in de ICT branche actief geweest en heb ondersteunende diensten verleend in de financiële sector.

Sinds 2008 heb ik mijn eigen bedrijf opgericht. Na een hele lange opstartperiode heb ik sinds januari 2013 een eigen kantoor. Ik heb altijd gewerkt met freelancers en inhuur expertise van derden. Gezien de toenemende vraag naar onze diensten, hebben we sinds kort een aantal personeelsleden in dienst om de team te vergroten. Wij zijn nu duidelijk in de groei fase van ons bedrijf!

TJ Management richt zich met name op het business van midden- en kleinbedrijf (MKB) van werkvloer tot management. Gain your business by managing your business processes.

Daarnaast ligt de focus op dienstverlening aan particulieren in de breedste zin van het woord. Gain your performance by managing and rehabilitating your mind set.


Ons kantoor biedt als nichekantoor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op een aantal gebieden. Op de tabbladen Business, Finance, Wonen, Facilitaire Diensten leest u meer over de diensten waarop ons kantoor u kan ondersteunen.

TJ Management stelt zich tot doel het leveren van kwalitatief hoogwaardig maatwerk op een inzichtelijke wijze en tegen een scherp tarief. Snelheid, flexibiliteit en een persoonlijke benadering staan naast kwaliteit hoog in het vaandel.

Keep in contact, try, succeed….

Probeer ons uit, en raak overtuigd van onze dienstverlening!

Om uw vraag, wens en/of probleem goed in beeld te brengen beginnen we met een intakegesprek t.b.v. de inventarisatie van de huidige situatie. Intakegesprekken en voortgangsgesprekken worden in de regel op ons kantoor gehouden. Uiteraard kan dat ook op locatie bij u op het bedrijf of aan huis gehouden. De reistijd en de kilometers hiermee gemoeid worden niet doorbelast binnen een straal van 25 km rondom Amsterdam Zuidoost. Niet enkel bespaart u zich hiermee kostbare reistijd en reiskosten, ook kunnen hierdoor de tarieven zo laag mogelijk worden gehouden en geldt dat er, in tegenstelling tot bij andere management en advieskantoren, geen kantoorkosten in rekening worden gebracht. Voor de ondernemer is hierbij een bijkomend voordeel dat reeds bij het intakegesprek een duidelijk beeld van het bedrijf en de bedrijfsvoering kan worden verkregen, hetgeen vaak een belangrijke voorwaarde vormt voor een deugdelijke en efficiënte advisering.


Na het intakegesprek volgt het definiëring van de vraagstuk/probleem van de klant. Vervolgens gaan we over naar de analyse fase van het traject en afhankelijk van welk adviesdiscipline ingegaan wordt zal in dit traject de haalbaarheid studie gedaan worden, waarna het advies wordt voorbereid en gepresenteerd.

Definieer, meet, analyseer, verbeter en beheers!

Ook afhankelijk van de materie kan ons bedrijf de implementatie/uitvoering van het gegeven advies verzorgen dan wel doorververwijzen naar specialisten op dat specifieke vakgebied.

Ook voor vragen die zich niet bevinden op een van de genoemde dienstverleningsgebieden kunt u bij ons terecht. Samen met u zal dan worden bekeken of uw vraag/probleem/uitdaging zich leent voor een advies of een proces daartoe en zult u, indien gewenst, worden doorverwezen naar een specialist op het betreffende gebied. TJ Management beschikt over een uitgebreid netwerk van specialisten op diverse vakgebieden, ook op het gebied van advocatuur, notariaat, erfrecht, accountancy, fiscaliteiten, hypotheek- en verzekeringsadvies en bemiddeling, pensioenen, integratie en naturalisatie, etc. en werkt ook vaak nauw samen met deze disciplines.

Tarief
Het tarief van TJ Management bedraagt per 1 januari 2019:
Bedrijven: € 125,00 excl. 21% BTW per uur
Particulieren: € 100,00 excl. 21% BTW per uur

Dit is tevens het maximumtarief. In tegenstelling tot bij de meeste andere advies en management kantoren geldt er geen opslag in verband met kantoorkosten en evenmin in verband met spoedeisende zaken (waaronder begeleiding in een IND traject waarbij uitzetting als gevolg kan zijn) of in verband met specialisatie.

Prijsafspraken
In gevallen waarin de omvang en ontwikkeling van de zaak zich redelijk tot goed laten inschatten, bestaat, naast declaratie op uurtarief, de mogelijkheid van een vaste prijsafspraak (fixed fee) of een maximum prijsafspraak, zodat u vooraf exact weet wat uw kosten (maximaal) zullen zijn. Ook bestaat er een mogelijkheid om de kosten in twee delen te splitsen, waarbij men moet denken aan een administratie fee en een succes fee.

In het eerste gesprek wordt zo mogelijk direct een inschatting gegeven van het aantal uren dat met de uitvoering van de opdracht gemoeid zal zijn en wordt afgesproken of de opdracht wordt aangenomen op basis van uurtarief of een vast of maximum tarief.

In beginsel wordt maandelijks achteraf gedeclareerd, zodat u steeds inzage houdt in de kostenontwikkeling en niet voor onaangename verrassingen komt te staan na afloop van het advies en/of beheer traject.