Business Consultancy

Ideeën helpen verder te ontwikkelen

Maken business plan

Van bedrijfsnaam & rechtsvorm keuze, logo ontwerp, huisstijl, marktanalyse, organisatie en aansturing van bedrijf en personeel tot aan de implementatie van alle bedrijfsprocessen en alles wat er nog bij komt kijken……..

Begeleiden voor implementatie van business plan

  • Ontwikkelen van een commercieel inzetbaar bedrijf- en/of product / dienst presentatie
  • Inrichten Marketing & Sales met eventueel account management / relatiemanagement
  • Aantrekken resources conform dit business plan. Professionals rekruten met hoogwaardige skills. Belangrijk is hierbij de informatie verstrekking en begeleiding van uitstroom loondienstverband naar ZZP / freelancers / eenmanszaak / CV / BV / VOF / etc.
  • Systeem inrichten voor knowledge management professionals
  • Creëren en opharden van gewenste relaties/partnerships (opdrachtgevers, financiële sector zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, etc.)

Management Consultancy

IA van business intelligence

SWOT bedrijf & Functionarissen analyseren

Besturingsplan maken, adviseren, ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van economisch dashboard

Ontwerpen van MIS

Procesmatig ontrafelen van bestuurlijke processen en gieten in een balanced score card

Forecasting strategie ontwikkelen en toepassen

ICT Consultancy

Informatie Analyse

ICT-Solutions

Business driven ICT, klant door the jungle van ICT producten en diensten meenemen en adviseren wat en waarom een bepaald ICT hun business kan optimaliseren

Product Consultancy

System Management

Application Management

Product Consultancy

Software oplossingen aanbieden (pakketten)

Software pakketten installeren, configureren, testen, cursussen verzorgen en beheren

Business Process Architecture

Workflowmanagement

BPE/BPR

Process analaysis
Process Design
Proces implementation

IPSO