Uw Woning Kopen

Aankoop advies en bemiddeling van woning en bedrijfsruimte

Bij het kopen van een huis heeft u meestal te maken met een verkopende makelaar die specifiek de belangen behartigt van de verkoper. Schakel uw eigen Aankoop-bemiddelaar in. Wij kennen de markt, de knelpunten en de waarde. Wat kunt u van de Aankoopbemiddelaar van TJ Management verwachten:

het inventariseren van uw woonwensen

informeren inzake nieuw aanbod

maken van de afspraken voor de bezichtigingen

beoordelen van de bezochte huizen en de omgeving

recherche (bestemmingsplan, milieuaspecten, kadastraal, etc.)

het begeleiden van de eventuele bouwkundige keuring

bepalen tactiek / adviseren bij en het voeren van de onderhandelingen

het verzorgen / begeleiden van de geheel zakelijke en juridische afwikkeling, zoals koopakte en alle notariële contracten

begeleiding bij eindinspectie / eigendomsoverdracht en eventueel daarna.

Door de optimale kennis van de markt en goed koopmanschap verdient een aankoopbemiddelaar zich doorgaans in een veelvoud terug.

Uw woning verkopen

Verkoop advies en bemiddeling van woning en bedrijfsruimte

U overweegt uw huis te verkopen. Een ingrijpende gebeurtenis en iets dat u zeker niet zomaar uit handen geeft. Ongetwijfeld gaan er bij de verkoop van uw woning verschillende vragen door uw hoofd. Hoe kan ik mijn woning voor de maximale prijs verkopen? Hoe bereik ik geïnteresseerden? Hoe verloopt de prijsonderhandeling en hoe krijg ik alles afgestemd op het vertrek naar mijn nieuw huis? Bij het beantwoorden van die vragen bent u op zoek naar zekerheid, naar duidelijke taal en integer vakmanschap. Precies datgene wat de TJ Management u biedt. Hij of zij is de schakel tussen uw eigen eerste verkoopplannen en de uiteindelijke sleuteloverdracht aan de nieuwe bewoners. Eén van onze gecertificeerde makelaars komt naar u toe om alle zaken die bij een verkoop aan de orde komen te bespreken. In dit gesprek wordt u geïnformeerd over onze dienstverlening en bepalen wij met u de strategie voor een succesvol verkoopproces. Maak vrijblijvend een afspraak met het TJ Management kantoor.

Huur

Huur advies en bemiddeling van woning en bedrijfsruimte

Indien u op zoek bent naar een passende huurwoning, een geschikte bedrijfs- of kantoorruimte of garage, kunt u contact met ons opnemen en/of onze website bekijken voor het actuele huuraanbod. Ook voor een huurhuis of appartement behoort het plaatsen van een zoekopdracht tot de mogelijkheden. Klik hier voor het huuraanbod.

Verhuur

Verhuur advies en bemiddeling van woning en bedrijfsruimte

U kunt redenen hebben om uw huis tijdelijk of permanent te verhuren. Daarbij kunt u denken aan verhuur aan medewerkers van Internationale bedrijven (expats) of particulieren. De regels met betrekking tot het verhuren zijn de laatste tijd echter behoorlijk aangescherpt. U zult zich een aantal zaken afvragen:

Wat zijn mijn rechten en verplichtingen?

Kan ik een huurder, na verloop van tijd, uit mijn huis krijgen?

Moet ik toestemming van de gemeente hebben?

Moet ik toestemming van de bank hebben?

Onze makelaars zijn bekend met de mogelijkheden om uw huis ter verhuren, ook op basis van de Leegstandwet. Wat kunt u bij verhuur van TJ Management verwachten:

aanbieding op de markt, waaronder Funda

foto’s / plattegronden

informeren en verstrekken van relevante informatie aan potentiële huurders

organiseren en begeleiden van bezichtigingen

regulier informeren betreffende de voortgang

het voeren van onderhandelingen

check van financiële gegevens van de potentiële huurder

het verzorgen / begeleiden van de zakelijke en juridische afwikkeling, zoals de huurovereenkomst

begeleiding bij de eindinspectie en sleuteloverdracht

Beheren van woning en bedrijfsruimte

Financieel en technisch Beheer

Als beheerder fungeren wij als tussenpersoon tussen u en uw huurder, wij regelen alles voor u aangaande de verhuur. Hieronder kunt u lezen welke beheervormen er zijn, echter zal dit kort beschreven worden. Uiteraard voor meer informatie komt één van onze medewerkers graag vrijblijvend langs om alles in een persoonlijk gesprek toe te lichten. Ook kunt u meer informatie vinden in onze verhuurderbrochure en onder het kopje beheer op deze website. Onze beheervormen:

Financieel beheer

Wilt u graag zelf uw woning beheren en heeft u er geen problemen mee persoonlijk de contacten te onderhouden met de huurder, dan kunt u de keuze maken om alleen de financiële zaken uit te besteden. Dit houdt onder andere in, dat wij maandelijks de facturering doen en het bewaken van achterstanden. De kosten voor het financiële beer bedragen 8% van de maandelijkse huurpenningen exclusief 21% BTW.

Financieel/technisch beheer

Wilt u graag zelf uw woning beheren en heeft u er geen problemen mee persoonlijk de contacten te onderhouden met de huurder, dan kunt u de keuze maken om alleen de financiële zaken uit te besteden. Dit houdt onder andere in, dat wij maandelijks de facturering doen en het bewaken van achterstanden. De kosten voor het financiële beer bedragen 8% van de maandelijkse huurpenningen exclusief 21% BTW.

Huurgarantie

Wat houdt onze huurgarantie voor u in? Mocht uw huurder om welke reden dan ook de huur niet betalen, dan zorgt TJ Management ervoor dat u 75% van de kale huurprijs maximaal 3 maanden doorbetaald krijgt. Ondertussen start TJ Management een gerechtelijke procedure welke ervoor zorgt dat deze huurder uit de woning wordt gezet. De kosten van huurgarantie bedragen 12% van de maandelijkse huurpenningen exclusief 21% BTW. Hiernaast wordt u éénmalig per huurder €250,- exclusief 21% BTW in rekening gebracht.

Wat houdt huurgarantie voor u in:

Wanneer heeft u de huurgarantie nodig?

Uw woning te huur aanbieden.

Herinneringen en aanmaningen versturen

Selectie huurder

Huisbezoek van incasso bureau

Uitgebreide check huurder.

Zo nodig incassoprocedure, gerechtelijke procedure

Opstellen huurovereenkomst

Deurwaarder na uitspraak rechter

Volledig beheer

Uitzettingsprocedure

Facturen en betalingsoverzichten opmaken en versturen

Het bezemschoon leveren van de woning

Maandelijkse huurpenningen incasseren.

Het betalen van de huurpenningen voor maximaal 3 maanden (75% van de kale huur)

Maandelijkse inspecties

Verantwoordelijkheid overnemen voor Hennepkwekerijen

(Ver) Bouw

Wij regelen uw wensen van vergunning tot de oplevering. Het bouwwerk wordt uitgebreid met u besproken. Ook wordt er meegedacht en zo nodig naar oplossingen gezocht. Wij zijn erg flexibel in het wijzigen en/of het aanpassen van uw plan. Daarbij stellen wij u op de hoogte van de consequenties, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Uw wensen en goede kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel.

Projecten

nieuwbouw

verbouw

uitbreiding woning

dakkapel

dakopbouw

erkers

kap op garage

Werkzaamheden

Advisering en begeleiding in bouwvergunningtraject

Advies in bouw architectuur

Schetsontwerp

Advisering en begeleiding in constructietraject

Ontwerp

Advisering & begeleiding in bouwfase

Filosofie

Advisering en begeleiding in de binnenhuisarchitectuur

Turn Key oplevering van woning & bedrijfspand

Wij werken met veel onderaannemers. Onze onderaannemers zijn zorgvuldig gekozen voor kwaliteit en het nakomen van de gemaakte afspraken. Voor bouwplannen of info kunt u contact opnemen d.m.v. de contactpagina!

Taxatie

Verzorgen van taxatie van woning en bedrijfsruimte

Voor een taxatie kunt u uitstekend terecht bij TJ Management. Het doel van een taxatie is het inzicht geven van de actuele waarden van een object. Niet alleen voor de aan- of verkoop van een woning, bedrijfsobject en eventueel ander onroerende zaak maar ook voor het verkrijgen van een hypotheek of oversluiting van een hypotheek, is het zaak dat er een objectieve waarde wordt vastgesteld. Wanneer kan een taxatierapport nodig zijn:

voor het afsluiten van een hypotheek vraagt de geldverstrekker (de bank) zekerheid inzake de waarde van het object

voor fiscale waarderingen (successierechten)

in het geval van boedelscheiding (echtscheiding)

het bepalen van de herbouwwaarde voor de opstal verzekering

in verband met het oversluiten of verhogen van de hypotheek (bijvoorbeeld bij verbouwing)

TJ Management doet alleen zaken met taxateurs die zijn beëdigd, gecertificeerd en verzorgen op korte termijn een goed onderbouwd taxatierapport dat voldoet aan alle hedendaagse eisen en kwalificaties. Dit rapport wordt geaccepteerd door alle Nederlandse financiële instellingen, rechtbanken en de Belastingdienst. Daarnaast kunnen onze taxateurs een taxatierapport verzorgen met het NWWI-keurmerk als ook een taxatierapport voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Tijdens de taxatie wordt er gelet met name op de volgende aspecten:

staat van onderhoud

inhoud en oppervlakte

functionele indeling

kwaliteit van constructie en gebruikte materialen

rechten en plichten, zoals erfpacht en recht van overpad

ligging van de woning, directe omgeving en het bestemmingsplan

kadastraal onderzoek.